14/05

Die oudjes van tegenwoordig!

Vroeger had je zetfouten. Nu heb je typefouten.

Ik worstel met een interne generatiekloof. Vroeger verslond ik de boeken van Ellery Queen, nom de plume van twee neven, tevens de naam van de speurneus die (niet altijd) in hun boeken voorkomt.

Nu is alles beter
Nu herlees ik ze. Ik zal nog wel eens een stukje wijden aan het vreselijke racisme en seksisme dat ik tegenkom. Dat merkte ik rond mijn tiende nog niet zo op, maar nu denk ik: hemeltjelief, de wereld is gelukkig wel een stuk veranderd. Wat ook aardig is, is te zien hoeveel er gerookt wordt. Als je alle zinnen zou schrappen die over het opsteken, aanbieden, aansteken, vuurtje geven, aftikken, uitdoven, verfrommelen, weggooien (enzovoort) van sigaretten gaan, zou je per boek van 200 bladzijden toch ruim vijf bladzijden kwijt zijn. Maar goed, daarover (en over al die martini’s) later meer.

Vroeger was alles beter
Nee, mijn ergste kloof zit hem in de taal. Ik heb me vergist. Ik heb wartaal uitgeslagen. Ik heb geroepen dat de taalbeheersing steeds slechter wordt, en dat ‘de jeugd van tegenwoordig’ er met de pet naar gooit, in het bijzonder de uitgevers, die nog te beroerd zijn om hun teksten te laten nakijken door een heuse redacteur. Nee, dan vroeger… Die goeie, ouwe Prisma pockets, díe waren een toonbeeld van correctheid.

Nou ja, vroeger of nu, het maakt niet uit
Ja, mijn zuster op een houtvlot! (Sorry, Maria.) Om kort te gaan: op taalgebied zijn die pockets een ware verschrikking. Ik kom talloze dt- en andere grammaticafouten tegen, vertaalfouten, zetfouten (die had je toen nog) waarbij soms hele regels verwisseld zijn… Het is een bende! In één boek roept iemand vaak: ‘Jou snoodaard’ of woorden van gelijke strekking. Rond bladzijde 175 komt daar ineens een w bij: ‘Jouw snoodaard.’ (Wiens of wier snoodaard? Nou, de jouwe. Ah, de mijne!)

Zal ik je eens wat vertellen? Die bejaarden van tegenwoordig! Ze maakten er een zooitje van!


Categorie: